Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reacie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Thermphos

Dossier Thermphos
In dit dossier bundelen we alle artikelen die we over thermphos hebben gemaakt.

Saneren ThermPhos terrein

Zie wat er gebeurt op het ThermPhos terrein:

 

https://sanerendoejesamen.nl/actueel

ThermPhos terrein

Ritthem, 10 december 2014

Betreft: informatie veiligstelling Thermphos-terrein

Beste bewoners,

In januari 2015 wordt gestart met het veilig stellen van het Thermphos-terrein aan de Van

Cittershaven. De voorbereidingen daartoe zijn in volle gang. Er is een speciale beheersmaatschappij

opgericht om de regie te voeren over alle werkzaamheden. De naam van dit bedrijf is Van Citters

Beheer B.V. Het uiteindelijke doel is het gebied veilig te maken. De werkzaamheden zullen........

Lees meer: ThermPhos terrein

Resultaten Gezondheidsonderzoek Thermphos bekend

Net als u konden we in de PZC vernemen dat de resultaten van het gezondheidsonderzoek rondom Thermphos bekend zijn. Op woensdag 4 april worden de uitkomsten aan de omwonenden meegedeeld tijdens een bijeenkomst in Landlust. We hebben de afgelopen maanden diverse malen gehoord dat het onderzoek vertraging had opgelopen maar helaas konden we dat niet volgen op de site van de GGD of op de speciaal hiervoor aangemaakte twitteraccount. Laten we hopen dat het resultaat van het onderzoek duidelijker is dan de communicatie er omheen.

Dorpsraad Nieuwdorp wil vooraf inzage in onderzoeksresultaten.

Mede door initiatieven vanuit de dorpsraad Nieuwdorp is het gezondheidsonderzoek in de omgeving van het Sloegebied vorig jaar gestart. De dorpsraad heeft zich sterk gemaakt dat dit onderzoek zich niet alleen op Thermphos spitst en hier is mee ingestemd. Namens de dorpsraad zitten er twee leden in de klankbordgroep die aangaven dat ook zij op dit moment nog niet op de hoogte zijn van alle uitkomsten van het onderzoek en ook niet op de hoogte zijn van de wijze waarop de resultaten worden gepresenteerd.

Wij vinden dat wij - en overigens ook alle andere betrokkenen - recht hebben om voorafgaande de presentatie in ieder geval kennis te nemen van de conclusies (en liefst ook van de hier aan ten grondslag liggende gegevens) Op deze manier kunnen we gericht vragen stellen (eventueel vooraf) zodat er tijdens de presentatie direct duidelijkheid kan worden gecreëerd. Gezien de voorgeschiedenis is het niet meer dan logisch dat de informatie vooraf wordt gedeeld en dat op de avond zelf de gelegenheid wordt geboden om dieper op specifieke onderwerpen in te gaan. Wij vrezen dat het anders op een eenrichtingsverkeer avond gaat uitlopen waarna veel mensen naar huis gaan met meer vragen dan antwoorden. Wij hebben onze vraag neergelegd bij Wethouder Miermans die aangaf dat ze ons verzoek zou meenemen.

Onderzoek Timo Anker

Timo Anker is een 3e jaars student van de Universiteit van Amsterdam. Hij volgt de studie Sociale Geografie.  Eind vorig jaar heeft hij in het dorp enquete formulieren verspreid waarin hij u vroeg om deel te nemen aan een onderzoek over Thermphos. Omdat de respons die hij ontving onvoldoende is voor een representatief onderzoek heeft hij ons gevraagd om deze enquete nogmaals onder uw aandacht te brengen. Inwoners van Nieuwdorp kunnen via de link  http://www.thesistools.com/web/?id=233255. meedoen aan de enquete. Dit onderzoek staat overigens los van de andere officiele onderzoeken die plaats vinden. Invullen duurt ongeveer 20 minuten.

icon Uitnodiging Enquete (32.63 KB)

Copyright © 2016. All Rights Reserved.