Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Disclaimer

Het doel van onze site is om op een laagdrempelige manier informatie over allerlei zaken die ons dorp aangaan voor iedere Nieuwdorper beschikbaar te stellen.  Het is mogelijk om je via de site te abonneren op onze nieuwsbrief waarin we periodiek over het wel en wee van de dorpsraad informeren. Via de dorpsraden pagina in de Borsele Bode proberen we ook de niet aan het internet gekoppelde Nieuwdorpers te bereiken.

 

Onderliggend CMS

De site is opgebouwd binnen het JOOMLA CMS systeem. Om het beheer van de site in de hand te houden gebruiken we hiervoor zoveel mogelijk de Standaard componenten.

 

Downloads

We proberen de te downloaden documenten zoveel mogelijk in PDF formaat te plaatsen.

We proberen de site zo actueel mogelijk te houden. Omdat we niet in staat zijn om alle informatie vooraf te controleren en we onze gegevens uit diverse bronnen, en dan ook vaak telefonisch of summier verkrijgen is het helaas onvermijdelijk dat er af en toe een foutje of onvolledigheid op de site staat. Wij achten ons niet verantwoordelijk voor gevolgen van dit soort fouten. We proberen dit soort zaken uiteraard tot een minimum beperkt te houden. Indien u iets opmerkt dat wellicht niet helemaal juist op onze site staat weergegeven dan stellen we het op prijs dat u dat aan de webmaster doorgeeft.

Reageren op artikelen

Wij proberen wat te doen met de reacties dus kunt u reageren op diverse artikelen die wij plaatsen. Voordat tot plaatsing van een reactie wordt overgegaan bekijken we echter wel of de reactie aan een aantal criteria voldoen. Voor annonieme reacties gelden nog wat strengere regels.

  • Uw mening is uw mening;
  • Anoniem uw mening geven mag maar we zouden het fijn vinden als u uw naam vermeld.
  • Emotie tonen mag
  • Een reactie moet binnen de grenzen van het fatsoen blijven dus geen persoonlijke aanvallen, schuttingtaal etc.
  • Probeer uw mening met argumenten te onderbouwen of een argumentatie met argumenten te ontkrachten

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.