Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reacie@dorpsraadnieuwdorp.nl

ThermPhos terrein

Ritthem, 10 december 2014

Betreft: informatie veiligstelling Thermphos-terrein

Beste bewoners,

In januari 2015 wordt gestart met het veilig stellen van het Thermphos-terrein aan de Van

Cittershaven. De voorbereidingen daartoe zijn in volle gang. Er is een speciale beheersmaatschappij

opgericht om de regie te voeren over alle werkzaamheden. De naam van dit bedrijf is Van Citters

Beheer B.V. Het uiteindelijke doel is het gebied veilig te maken. De werkzaamheden zullen........

ongeveer anderhalf jaar gaan duren.

 

Het Thermphos-terrein en de omgeving hebben een lange historie, met hoogte- maar ook

dieptepunten. Van oudsher is Thermphos nauw verbonden met de omgeving. Vandaar ook de

benaming van het project (Plan 9890), die verwijst naar het havennummer van de locatie. Van Citters

Beheer is er alles aan gelegen om voor omwonenden zichtbaar te maken welke stappen de komende

tijd worden doorlopen en wat omwonenden kunnen verwachten.

De voorbereidingen voor de werkzaamheden zijn al in volle gang. De aannemerscombinatie,

veiligheidskundigen, technische staf en brandweer werken samen aan de uitwerking van een plan

van aanpak. De Provincie en Zeeland Seaports kijken over de schouder mee en bewaken het proces.

Het informeren van omwonenden, omliggende bedrijven en andere belanghebbenden, is een

belangrijk onderdeel van het plan van aanpak. Om zichtbaar te maken wat er gebeurt, welke stappen

worden doorlopen en wat omwonenden hiervan zullen merken, is het idee opgevat om een

nieuwsbrief uit te brengen en een Facebook-pagina te starten. Maar het kan best zijn dat u hier

andere ideeën over heeft. Mogelijk wordt u liever via een bijeenkomst geïnformeerd. Wij willen dit

graag organiseren, als daar vraag naar is. Reacties, suggesties, vragen en opmerkingen zijn meer dan

welkom (

info@vancittersbeheer.nl).

Wij hopen u voor dit moment voldoende

Copyright © 2016. All Rights Reserved.