Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

AED kaart geactualiseerd

Nieuwdorp beschikt over een aantal AED's (Automatische Externe Defibrilator). Een AED kan levensredden indien bij hartfalen een tijdig een schok kan worden toegediend. Tijdens het wachten op de hulpverleners blijft reanimeren essentieel. In Nieuwdorp kunnen een groot aantal mensen reanimeren. Op de kaart die eerder dit jaar huis aan huis is verspreid vindt u de namen terug van personen die kunnen reanimeren en de locaties van de AED's.

U kunt de kaart hier downloaden

Copyright © 2016. All Rights Reserved.