Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

Dorpsraad Nieuwdorp wil participeren in windturbine.

Het Sloegebied is door de overheid aangewezen als locatie voor windenergie initiatieven. Bestemmingsplan technisch zijn er niet of nauwelijks beperkingen. Gezien het beleid van de overheid lijkt het een kwestie van tijd voor de volgende turbines in dit gebied verrijzen. De dorpsraad Nieuwdorp concludeert dat protesteren tegen windturbines in het Sloegebied geen grote kans van slagen heeft en dat ze er met of zonder onze instemming toch wel komen.

De dorpsraad heeft zich eerder negatief uitgelaten over turbines die dicht bij de kern worden geplaatst en over het ontbreken van welstandvoorwaarden waardoor de mogelijkheid bestaat dat turbines in alle kleuren van de regenboog met of zonder reclame uitingen straks het Sloegebied "verfraaien". We rekenen erop dat het puntje welstand door de overheid wordt opgepakt en in bestemmingsplannen wordt benoemd.

We zijn op dit moment bijna een jaar in gesprek met Zeeuwind en Winvast BV die een windturbine in de buurt van ons dorp wil plaatsen. Ze hebben aangegeven dat ze bereid zijn om ons te laten participeren in deze turbine. Dat betekent concreet dat we hiervoor jaarlijks een bedrag uitgekeerd krijgen wat dan kan worden geïnvesteerd in de leefbaarheid van het dorp. Wij staan hier als dorpsraad Nieuwdorp niet onwelwillend tegenover. Temeer omdat gemeente en provincie onze plannen voor leefbaarheid wel steeds positief omarmen maar tot op heden niet erg scheutig zijn als de portemonee moet worden getrokken.

Wij denken dat we door te participeren in het windpark iets voor ons dorp terug kunnen krijgen ter compensatie van de visuele overlast die deze turbines veroorzaken. We zijn voornemens te participeren en willen deze regeling doortrekken bij andere (wind)initiatieven waar wij mee worden geconfronteerd. Tijdens de jaarvergadering is dit idee aan de aanwezigen voorgelegd en tot op heden hebben we voornamelijk positieve reacties gekregen. Dat wij als dorpsraad mee willen participeren betekent niet dat u als inwoner zich hieraan moet conformeren.

Op dit moment zijn we bezig met de plannen voor het verlichten van een aantal plaatsen binnen het Sloegroen (middels led en zonnecellen). Hiervoor is geld nodig. De inkomsten die we door participeren binnenkrijgen zouden we daarnaast ook kunnen gebruiken worden voor het  dekken van de jaarlijkse kosten van de inrichting van de dorpsentrees of het doortrekken van de wandelroute in het sloegroen.  Deze plannen moeten nog met gemeente worden uitgewerkt. Indien we besluiten tot participeren dan is er volop tijd om ook andere initiatieven te bekijken.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.