Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Helikopterbewegingen

Op 5 april was er een voorlichtingsavond in Ammekore. Wethouder Miermans schreef het volgende:

 
Recent een gesprek gevoerd met dhr. Gomersbach, luchthavenmeester van vliegveld Midden Zeeland. Alhoewel wij slechts buren zijn van het vliegveld (grondgebied Middelburg, vergunningen Provincie) hebben ze ons meegedeeld dat er een voornemen is om de vergunning betreffende het aantal helicoptervluchten fors uit te breiden. Ze verwachten het aantal helicoptervluchten, vooral in het kader onderhoud windmolenparken, te moeten verhogen van 800 naar max. 2000.
Uit het eerste model van de geluidscontour, door de RUD Zeeland, blijkt dat de 45 dB contour NIET over de dorpen Lewedorp, Nieuwdorp en Arnemuiden valt en dat het wat geluid betreft dus zou kunnen. De provincie is vergunning-verlener!


Op ons verzoek zal de aanvlieg-route verschoven worden zodat er maximale afstand is tussen de vliegroute en de woonkernen.  Wij worden van de verdere gang van zaken op de hoogte gehouden

Copyright © 2016. All Rights Reserved.