Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Plannen voor Windpark in Sloegebied

Projectontwikkelaar in windenergie Evelop – onderdeel van Eneco - en ProRail hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van Railwind, een uniek concept van windturbines boven spoorlijnen. Een eerste pilot is voorzien in het Sloegebied bij Vlissingen. Dit project is uniek in de wereld en sluit naadloos aan bij de strategie van Minister Cramer om windparken aan te leggen rondom bestaande infrastructuur.

De dorpsraad zal de plannen kritisch bekijken. Gezien de ligging van de spoorlijn boven op een dijk zijn we naast het aspect veiligheid. (Er rijden namelijk nogal wat tanks met chemicalien over het spoor) zeer benieuwd naar de hoogte van het windpark. We zijn een beetje verrast door deze plannen omdat we eerder dit jaar nog geen duidelijk antwoord kregen op onze vraag over de status van deze plannen. Voor de discussie zou het sowieso handig zijn als we inzage kregen in de voorlopige lokaties van de masten.


Copyright © 2016. All Rights Reserved.