Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Problemen JOP

Vrijdagmiddag kregen we van de gemeente het bericht dat er een klacht over de JOP was binnengekomen. Tegen de afspraken is in de omgeving van de JOP brand gesticht. De klager wil daarom de JOP verwijderd zien. De dorpsraad heeft contact opgenomen met gemeente en jeugd om het probleem op te lossen.  Als de jongeren aangifte doen van brandstichting is er wellicht een opening te vinden.

 Wij denken dat de JOP voorziet in een behoefte en dat de jeugd zich goed aan de afspraken houdt. Met dit in het achterhoofd lijkt het ons een erg zware sanctie om de JOP nu te verwijderen.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.