Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

JOP weg

Recent is door de gemeente besloten de JOP weg te halen. Dit omdat er reeds een aantal maal achter elkaar een rommeltje van gemaakt is en de gebruikers zich niet meer aangesproken voelen de boel weer op te ruimen.

Nadat in november al bleek dat er brand was gesticht bij de JOP hebben we met de gemeente afgesproken om begin dit jaar te kijken wat er mogelijk was. Tijdens de jaarwisseling is wederom tegen de afspraken in een vuur(tje) gestookt, zonder dat dit opgeruimd is.

Omdat uit contacten tussen jongeren en de dorpsraad de afgelopen maanden bleek dat de behoefte voor een JOP ontbrak hebben we besloten om onze inspanning om de JOP te behouden maar gestaakt.

Zodra zich een volgende groep aandient, die een eigen hangplek wil hebben, zal de dorpsraad zich samen met ouders inzetten om deze te creëren.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.