Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

positief JOP overleg

Na het overleg van maandag 8 mei overheersen de positieve gevoelens. De aanwezigen waren unaniem van mening dat het JOP in een behoefte voorziet. Aan de hand van een inventarisatie van de positieve en negatieve gevoelens over de JOP is vervolgens een lijst gemaakt met bespreekpunten. Deze zijn in discussievorm besproken en waarnodig zijn afspraken gemaakt. Er zijn een aantal gedragregels afgesproken en als de jongeren laten blijken dat ze goed met deze verantwoordelijkheden omgaan wil de gemeente bekijken of het mogelijk is om verlichting bij de containers aan te brengen. Op dit moment zoeken we voor de skate- voorziening een andere plaats in het dorp.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.