Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

JOP

JOP weg

Recent is door de gemeente besloten de JOP weg te halen. Dit omdat er reeds een aantal maal achter elkaar een rommeltje van gemaakt is en de gebruikers zich niet meer aangesproken voelen de boel weer op te ruimen.

Lees meer: JOP weg

Problemen JOP

Vrijdagmiddag kregen we van de gemeente het bericht dat er een klacht over de JOP was binnengekomen. Tegen de afspraken is in de omgeving van de JOP brand gesticht. De klager wil daarom de JOP verwijderd zien. De dorpsraad heeft contact opgenomen met gemeente en jeugd om het probleem op te lossen.  Als de jongeren aangifte doen van brandstichting is er wellicht een opening te vinden.

 Wij denken dat de JOP voorziet in een behoefte en dat de jeugd zich goed aan de afspraken houdt. Met dit in het achterhoofd lijkt het ons een erg zware sanctie om de JOP nu te verwijderen.

JOP

Van diverse kanten horen we dat de situatie rondom het JOP er niet op vooruitgaat. Dat betekende voor ons dat het JOP tijdens de  vergadering van 19 april nadrukkelijk op de agenda staat.  

Lees meer: JOP

positief JOP overleg

Na het overleg van maandag 8 mei overheersen de positieve gevoelens. De aanwezigen waren unaniem van mening dat het JOP in een behoefte voorziet. Aan de hand van een inventarisatie van de positieve en negatieve gevoelens over de JOP is vervolgens een lijst gemaakt met bespreekpunten. Deze zijn in discussievorm besproken en waarnodig zijn afspraken gemaakt.

Lees meer: positief JOP overleg

JOP container uitgebrand

Zaterdagmiddag rond een uur of drie was het weer eens zover. De JOP container stond in de brand. Vandalen hadden - waarschijnlijk - de bankstellen die in de container stonden in brand gestoken. Resultaat.. metershoge vlammen…en daarna een zwart geblakerde container.   

Lees meer: JOP container uitgebrand

Copyright © 2016. All Rights Reserved.