Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

JOP

Van diverse kanten horen we dat de situatie rondom het JOP er niet op vooruitgaat. Dat betekende voor ons dat het JOP tijdens de  vergadering van 19 april nadrukkelijk op de agenda staat.   De dorpsraad heeft naar aanleiding van de problematiek vandaag een brief  aan de gemeente Borsele gestuurd waarin wordt gevraagd mee te werken aan  een structurele oplossing van de problematiek rondom het JOP. Wij denken dat een overleg waarin alle partijen op basis van gelijkwaardigheid hun mening kunnen geven kan leiden tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.