Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

plannen

Planning

De planning voor het bouwen van dit knooppunt bestaat grofweg uit drie stappen. Nog tot maandag 26 maart 2018 (05.00 uur) zijn er werkzaamheden om de eerste stap, het aanleggen van een nieuw stukje Bernhardweg West (N254), te kunnen verwezenlijken. Stap twee bestaat uit het maken van de buitenste verbindingswegen ‘Goes-Middelburg’ en ‘Terneuzen-Goes’. Ook start het bouwen van de viaducten en het realiseren van een tijdelijke rotonde. Deze stap duurt ongeveer vier maanden.

Tijdelijke rotonde

In de laatste stap, vanaf juli 2018, rijdt het verkeer een jaar lang over de tijdelijke rotonde. Op deze manier is er ruimte om de viaducten verder te bouwen en de binnenste verbindingswegen ‘Middelburg-Goes, ‘Goes-Terneuzen’, ‘Terneuzen-Middelburg’ en ‘Middelburg-Terneuzen’ te maken. Het kruispunt met verkeerslichten komt hiermee definitief te vervallen. Medio 2019 rijdt het verkeer over het nieuwe knooppunt.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.