Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

werkzaamheden viaducten

De Provincie Zeeland heeft de Tractaatweg BV gevraagd om het laatste deel van het project Sloeweg voor te bereiden en uit te voeren. In plaats van verkeerslichten komen er drie viaducten op de kruising Sloeweg met de Westerscheldetunnelweg en de Bernhardweg. Dat bevordert de doorstroming en de veiligheid van het verkeer. Vanaf 8 januari 2018 starten de voorbereidende werkzaamheden buiten. Zo gaat aannemer Boskalis aan de slag met het maken van een in- en uitrit voor het bouwverkeer.

Om deze werkzaamheden veilig uit te voeren is het nodig de Bernhardweg West (N254), vanaf de Frankrijkweg tot aan de verkeerslichten twee nachten af te sluiten. Het gaat om de nacht van 10 op 11 januari 2018 en de nacht van 11 op 12 januari 2018 (van 20.00 tot 06.00 uur). Het verkeer wordt geadviseerd de gele borden te volgen.

Omleiding

Het verkeer vanuit Middelburg / Vlissingen-Oost richting ’s-Heerenhoek / Terneuzen / Goes / Bergen op Zoom wordt omgeleid via de Europaweg Oost en Assenburgweg. Het verkeer richting Middelburg heeft geen last van de werkzaamheden. Download de Omleidingsroute Bernhardweg West 10-12 januari 2018.

Planning

De werkzaamheden voor het knooppunt Sloeweg zijn grofweg opgedeeld in drie stappen:

  • Stap 1: het aanleggen van een nieuw stukje Bernhardweg-West N254. Het maken van een in- en uitrit voor het bouwverkeer is de voorbereiding op deze eerste stap.
  • Stap 2:  het bouwen van de buitenste ‘verbindingswegen Goes-Middelburg en Westerscheldetunnelweg-Goes’.
  • Stap 3: het maken van de binnenste verbindingswegen.

Planning is dat het knooppunt medio 2019 open is voor het verkeer. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.