Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reacie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Omgevinsplan en Ruimtelijke plannen

Uitnodiging bijeenkomst Masterplan Nieuwdorp

Masterplan

Datum: 22 januari 2019 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Dorpshuis Ammekore  (Hertenweg 2, 4455 TL Nieuwdorp)

Hierbij nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de Dorpsvisie/het Masterplan Nieuwdorp. 

We hebben, samen met inwoners en andere betrokkenen uit Nieuwdorp, een Dorpsvisie opgesteld. Deze visie geeft een toekomstbeeld hoe de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het dorp vergroot kan worden. We hebben diverse maatregelen genoemd die hieraan kunnen bijdragen. De Dorpsvisie vormt de basis voor het  Masterplan Nieuwdorp. 

Inmiddels heeft de gemeenteraad zich uitgesproken over de Dorpsvisie. Tijdens de informatiebijeenkomst willen we u informeren over de Dorpsvisie/het Masterplan en de diverse onderdelen hiervan. Ook de uitkomsten van de gemeenteraadsbijeenkomst worden besproken en willen wij u uitleg geven over het vervolgtraject.  Programma 19.15 – 19.30 uur Inloop. 19.30 – 19.35 uur Opening door wethouder Arno Witkam 19.35 – 20.30 uur Presentatie Dorpsvisie,   uitkomsten gemeenteraad en vervolgtraject. 20.30 – 21.30 uur Informatiemarkt per onderwerp.

 

Als u de bijeenkomst bij wilt wonen, graag vooraf aanmelden bij Ivonne de Jonge,  IMdeJonge-vanderHam@Borsele.nl. Dit kan tot 18 januari.

 

Wilt u meer info over de bijeenkomst of Dorpsvisie/het Masterplan? Dan kunt u terecht bij projectleider Els van de Waart: pjavandewaart-koole@borsele.nl, tel: 0113-238343.

 

KLIK hier voor de uitnodiging

duurzaam zeeland

Inspiratie bijeenkomst: Zeeland op weg naar meer duurzame energie.

Provincie en SER-Zeeland

Boeiende drukbezochte dag. Mensen uit bestuurlijke en industriële kringen , onderwijs(HZ) en een enkeling van een dorpsraad en ZMF. Sprekers o.a. Mariette Hamer en Ben de Reu. Het ging over duurzame projecten die al gaande waren of nog in ontwikkeling. En over de noodzaak........

Lees meer: duurzaam zeeland

Rondgang door het dorp ivm nieuw bestemmingsplan

Woensdag 25 april heeft een afvaardiging van de dorpsraad samen met een aantal medewerkers van de gemeente Borsele een rondgang door het dorp gemaakt.

Lees meer: Rondgang door het dorp ivm nieuw bestemmingsplan

Plannen 2015

Gesprek op het gemeentehuis over de werkzaamheden in 2015. De heer Priem:

Naast het groen aan het Oranjeplein verzorgen we dit jaar ook diverse kleine reparaties aan voetpaden en wegverzakkingen. De kleine reparaties worden niet expliciet genoemd in het overzicht maar zullen hoofdzakelijk plaatsvinden op basis van weginspecties.

Verder is er ook gesproken over de plannen voor de jaren daarna. Daar zijn nog verschuivingen mogelijk. Als het dichterbij komt publiceren we dat.

Omgevingsplan

De laatste versie van het omgevingsplan is te bezien op de site van de provincie. Het omgevingsplan wordt gebruikt voor het provinciaal beleid tot 2012. De dorpsraad heeft een reactie op het voorlopige plan gegeven welke in de antwoordnota zijn verwerkt. Het plan zal waarschijnlijk in oktober in werking treden.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.