Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reacie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Tijdelijke rotonde

PERSBERICHT

Vanaf maandag 3 september 2018 (5.00 uur) rijdt het verkeer over een nieuwe tijdelijke rotonde op de Sloeweg N62. De verkeerslichten bij Nieuwdorp zijn dan buiten gebruik. Om deze rotonde open te kunnen stellen is de Sloeweg en het kruispunt Sloeweg-Westerscheldetunnelweg-Bernhardweg dicht van vrijdag 31 augustus (20.00 uur) tot maandag 3 september 2018 (5.00 uur). Verkeer wordt geadviseerd de gele borden te volgen.

plannen

Planning

De planning voor het bouwen van dit knooppunt bestaat grofweg uit drie stappen. Nog tot maandag 26 maart 2018 (05.00 uur) zijn er werkzaamheden om de eerste stap, het aanleggen van een nieuw stukje Bernhardweg West (N254), te kunnen verwezenlijken. Stap twee bestaat uit het maken van de buitenste verbindingswegen ‘Goes-Middelburg’ en ‘Terneuzen-Goes’. Ook start het bouwen van de viaducten en het realiseren van een tijdelijke rotonde. Deze stap duurt ongeveer vier maanden.

Tijdelijke rotonde

In de laatste stap, vanaf juli 2018, rijdt het verkeer een jaar lang over de tijdelijke rotonde. Op deze manier is er ruimte om de viaducten verder te bouwen en de binnenste verbindingswegen ‘Middelburg-Goes, ‘Goes-Terneuzen’, ‘Terneuzen-Middelburg’ en ‘Middelburg-Terneuzen’ te maken. Het kruispunt met verkeerslichten komt hiermee definitief te vervallen. Medio 2019 rijdt het verkeer over het nieuwe knooppunt.

 

werkzaamheden viaducten

De Provincie Zeeland heeft de Tractaatweg BV gevraagd om het laatste deel van het project Sloeweg voor te bereiden en uit te voeren. In plaats van verkeerslichten komen er drie viaducten op de kruising Sloeweg met de Westerscheldetunnelweg en de Bernhardweg. Dat bevordert de doorstroming en de veiligheid van het verkeer. Vanaf 8 januari 2018 starten de voorbereidende werkzaamheden buiten. Zo gaat aannemer Boskalis aan de slag met het maken van een in- en uitrit voor het bouwverkeer.

Om deze werkzaamheden veilig uit te voeren is het nodig de Bernhardweg West (N254), vanaf de Frankrijkweg tot aan de verkeerslichten twee nachten af te sluiten. Het gaat om de nacht van 10 op 11 januari 2018 en de nacht van 11 op 12 januari 2018 (van 20.00 tot 06.00 uur). Het verkeer wordt geadviseerd de gele borden te volgen.

Omleiding

Het verkeer vanuit Middelburg / Vlissingen-Oost richting ’s-Heerenhoek / Terneuzen / Goes / Bergen op Zoom wordt omgeleid via de Europaweg Oost en Assenburgweg. Het verkeer richting Middelburg heeft geen last van de werkzaamheden. Download de Omleidingsroute Bernhardweg West 10-12 januari 2018.

Planning

De werkzaamheden voor het knooppunt Sloeweg zijn grofweg opgedeeld in drie stappen:

  • Stap 1: het aanleggen van een nieuw stukje Bernhardweg-West N254. Het maken van een in- en uitrit voor het bouwverkeer is de voorbereiding op deze eerste stap.
  • Stap 2:  het bouwen van de buitenste ‘verbindingswegen Goes-Middelburg en Westerscheldetunnelweg-Goes’.
  • Stap 3: het maken van de binnenste verbindingswegen.

Planning is dat het knooppunt medio 2019 open is voor het verkeer. 

Weekendafsluiting afslag Sloeweg-Stoofweg

Van vrijdag 3 oktober (19.00 uur) tot en met maandag 6 oktober 2014 (06.00 uur) is de afslag van de Sloeweg naar de Stoofweg in 's-Heerenhoek gesloten voor het verkeer. Dit in verband met de werkzaamheden aan de verdubbeling van de Sloeweg (N62). Verkeer wordt geadviseerd de gele borden te volgen.

 

klik hier voor een overzichtskaart

Lees meer: Weekendafsluiting afslag Sloeweg-Stoofweg

Veilige fietsverbinding

Aan    Gemeente Borsele en Provincie Zeeland

            t.a.v. College en raad

           

Nieuwdorp, 18 mei 2015

Onderwerp: fietstunnel Sloeweg

Geachte dames en heren,

In verband met het opschorten van de bouwactiviteiten m.b.t. de herstructurering Sloeweg N62 willen de gezamenlijke dorpsraden van ’s-Heerenhoek, Lewedorp, Nieuwdorp en de Fietsersbond “De Bevelanden” het volgende onder uw aandacht brengen.

Toen de plannen voor de verbreding van de Sloeweg in de voorbereidende fase waren, hebben wij als gezamenlijke dorpsraden en Fietsersbond meerdere malen aangedrongen op een vriendelijke en veilige oversteek voor fietsers. Het ging ons erom dat fietsers de Sloeweg op een eenvoudige manier konden passeren en dat fietsers zonder al te ver om te hoeven rijden deze hindernis zouden kunnen nemen. Deze plannen werden destijds door u en uw gemeenteraad breed gesteund. De Provincie besloot echter in te zetten op een, in onze ogen, onveilig alternatief. Een gang naar de Raad van State kon hieraan niets veranderen. Ondanks dat we dit bezoek op punten wonnen, besloot de Raad van State om de Provincie in het gelijk te stellen, omdat ze geen fouten in de procedure hadden gemaakt.

Nu blijkt dat de provincie op ander terrein wel wat steken heeft laten vallen, en de werkzaamheden wegens financiële problematiek zijn opgeschort, willen we toch graag weer aan de bel trekken.

In het persbericht dat we van de Provincie ontvingen konden we lezen dat de Provincie op dit moment een aantal delen van het ontwerp gaat heroverwegen met het oog op financiële besparingen. Onderdeel van dit onderzoek is de “verkeerskundige aanpassingen voor aansluiting met de Molendijk”.

De indertijd door de Provincie gekozen oplossing had, om een aantal redenen, niet onze voorkeur. Deze hebben we in november 2008 al eens per brief aan u verwoord. U kunt deze brief terugvinden op onze website. Hieronder sommen wij de toen gestelde argumenten nog even op,

-       Verkeersveiligheid. Wegen voor fietsers en automobilisten moeten waar mogelijk gescheiden blijven;

-       Verkeerstellingen die ten grondslag lagen aan de keuze waren niet representatief;

-       Provincie zou als uitgangssituatie de situatie voor opening van de Westerschelde tunnel nemen (toen waren er 5 oversteek mogelijkheden). Men doet nu alsof de oversteek een extraatje is.

Lees meer: Veilige fietsverbinding

veilige fietsverbinding

Voorstel is afgewezen..........25-04-14

De voorzitters van de dorpsraden in de omgeving hebben een brief met voorstellen en berekeningen gezonden aan de provincie. Zij zien verschillende mogelijkheden om te bezuinigen, waarbij er budget vrijkomt voor een veilige fietsverbinding (bijv tunneltje). Deze maand nog wordt de brief besproken.    

Copyright © 2016. All Rights Reserved.