Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Sloepoort

Aanleg Sloepoort mag voorlopig niet

Het bedrijventerrein Sloepoort tussen Nieuwdorp en 's-Heerenhoek mag voorlopig niet worden aangelegd. Dat zegt de Raad van State.

Lees meer: Aanleg Sloepoort mag voorlopig niet

Sloepoort gaat door...

Donderdag 5 april heeft zoals te verwachten was de meerderheid van de gemeenteraad besloten om door te gaan met het bedrijventerrein Sloepoort.

Lees meer: Sloepoort gaat door...

Sloepoort in april op de raadsagenda

Tijdens het overleg van woensdagavond bleek dat Sloepoort in april op de raadsagenda verschijnt. Het college ziet geen meerwaarde in een verder onderzoek naar de ontsluiting van het Sloegebied gebruikmakend van de ruimten voor Sloepoort

Lees meer: Sloepoort in april op de raadsagenda

Sloepoort zonder categorie 4 bedrijvigheid

De dorpsraad van Nieuwdorp heeft middels zienswijzen en op allerlei andere manieren geprobeerd het plan Sloepoort een halt toe te roepen.

Lees meer: Sloepoort zonder categorie 4 bedrijvigheid

Woensdag 14 maart gesprek over Sloepoort

Donderdagavond 1 maart gaf wethouder Vermuë aan op korte termijn rond de tafel te willen zitten om een opening te vinden in de Sloepoort discussie. De wethouder gaf aan dat zij deze week het initiatief neemt om gemeente, provincie, Zeeland Seaports en dorpsraden rond de tafel te krijgen. Het gesprek zal plaatsvinden op 14 maart

Copyright © 2016. All Rights Reserved.