Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Sloepoort gaat door...

Donderdag 5 april heeft zoals te verwachten was de meerderheid van de gemeenteraad besloten om door te gaan met het bedrijventerrein Sloepoort.

De dorpsraad vindt het jammer dat de plannen doorgang vinden. We zijn echter realistisch genoeg om in te zien dat uitstel en/of afstel niet meer mogelijk was. Onze argumenten die we de afgelopen jaren tegen de plannen hebben aangedragen zijn door de gemeenteraad afgewogen tegen andere belangen en niet zwaar genoeg bevonden. We zijn blij dat de categorie bedrijvigheid uit het plan is gehaald.

De VVD fractie diende een motie in waarin werd aangedrongen op het realiseren van een groene afscherming om het gebied. Tijdens de gesprekken met provincie, gemeente en ZSP was hieral op aangedrongen door de dorpsraden. De motie van de VVD maakte deze afspraken concreet. Het college zal binnen een jaar aan de raad aangeven hoe ze e.e.a. gaan realiseren.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.