Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

openbrief Sloepoort

De dorspraad heeft woensdagavond 7 februari een openbrief verstuurd aan de raadsleden van borsele. De brief is gericht aan de raadsfracties en we stellen de vraag om de Sloepoort plannen op te schorten tot er een goede ontsluiting van het Sloegebied en tunneltracé is gerealiseerd. De plannen voor Sloepoort leggen een te groot beslag op de schaarse ruimte in het gebied waar straks ook de verdubbeling van de Sloeweg moet worden gerealiseerd. Nu doorgaan met de plannen betekent dat het knooppunt onnodig de lucht in moet en wordt voorzien van scherpe bochten om gebruik te kunnen maken van de dan nog resterende ruimte. Scherpe bochten halen de snelheid uit het verkeer wat zorgt voor meer fijn stof en geluidhinder. Daarnaast wordt her risico op ongevallen bij scherpe bochten ook groter (denk aan omvallende tankwagens).

lees onze openbrief 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.