Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Uitnodiging 14 november

Programma jaarvergadering 14 nov 2018

om 20.00 uur in Ammekore

Opening

Presentatie Masterplan door projectleider (Els van de Waart) en wethouder (Arno Witkam)

         Wat wordt het hart van Nieuwdorp? Klimaatstraten? Nieuwdorp>modeldorp.

Verkiezing project voor de bestemming van 3000,- euro windmolengeld.

         Hebt u een project? Presenteer het.

Verkiezing dorpsraadleden. Aftredend zijn Pieter de Vos, herkiesbaar, en Koos Hage, niet herkiesbaar.

          Wilt u lid worden? Stel u kandidaat.

Jaarverslagen van de secretaris en van de penningmeester.

Vragen aan de wethouder.

Na de sluiting nog een drankje en ongedwongen napraten.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.