Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Enkele punten uit de jaarvergadering 2017

Enkele punten uit de jaarvergadering dorpsraad op 8 november 2017  

Van de genomineerde windprojecten zijn er 2 overgebleven. Voor de pannakooi is een enthousiaste werkgroep gevormd. Er wordt een boeiende presentatie gegeven door Merijn Nuijten en Peter de Vos. Bewegen is belangrijk voor de gezondheid.

Bloemen in het dorp is wel mooi, maar een werkgroep hiervoor zou nog gevormd moeten worden. De pannakooi wordt met ruime meerderheid verkozen. Het begin van de Margrietstraat zou een goede plaats kunnen zijn. Op 1 januari 2018 weten we of die grond beschikbaar is.

Wethouder Connie Miermans vertelt over het masterplan. Zo’n plan loopt over vele jaren. Geld hiervoor moet deels nog gegenereerd worden. We moeten onze verwachtingen niet te hoog stellen.

Voor een papieren nieuwsbrief die 4x/jaar zal verschijnen is een werkgroep gevormd. Anja houdt hier een interessante presentatie over. De brief is fraai vormgegeven (evenals de uitnodiging voor deze jaarvergadering).Graag onderwerpen en/of vergaderpunten die van belang zijn voor het dorp, doorgeven aan Anja.

Na de pauze gaan we verder met jaarverslag en financieel verslag. Daarna moeten er 2 nieuwe bestuursleden worden gekozen. Er zijn 5 kandidaten. Als de stembriefjes geteld worden hebben 3 kandidaten evenveel stemmen. De voorzitter stelt voor aan het dorp om tijdelijk een artikel uit de statuten tijdelijk te wijzigen: we gaan voorlopig met 10 bestuursleden verder. De zaal stemt in met deze wijziging . Verkozen zijn Anja, Marjolein en Hans Luteijn.

Er worden nog vragen gesteld over bos en brug. Op 20 nov hebben we een vergadering met de gemeente. Han belooft hier later op terug te komen. Over de plannen van de huisartsen die mogelijk naar Lewedorp gaan. Er wordt gevraagd om een lantaarn in de brandgang Clausstraat. En om een bordje voor het verkeer bij de (doodlopende) afslag Stoofweg, richting ’s Heerenhoek. Tevens zou een bordje”fietsers oversteken” voor de fietsers kruising Kasteelweg/Stoofweg  heel nuttig kunnen zijn. Er wordt gemeld dat er in de bebouwde kom vaak harder dan 30 gerdeden wordt. Laat ieder op zijn rijstijl letten. Na het afsluiten van de vergadering praten we nog even door onder het genot van een drankje.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.