Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Fietspad Lewedorp-Nieuwdorp-s'Heerenhoek

Fietspad Korenweg

Waterschap Scheldestromen heeft alles ingemeten voor het fietspad langs de Korenweg. Nu kunnen details worden uitgewerkt en beslissingen worden genomen. Vooral de de fietsoversteek nabij de begraafplaats heeft onze aandacht, omdat hier veel schoolfietsers gaan oversteken. We willen een lage snelheid op de Korenweg en de Stoofweg zodat oversteken veiliger wordt. Ook zijn we een akoestisch onderzoek gestart. De resultaten zijn half november bekend.

Samen met provincie Zeeland hebben we met belanghebbenden gesproken over het kruispunt Stoofweg-Schippersweg. Het kruispunt willen we zo vormgeven dat doorgaand verkeer (Lewedorp-N62 Sloeweg) op een natuurlijke wijze wordt afgeremd en dat de Schippersweg richting Nieuwdorp minder aantrekkelijk wordt.

Inmiddels hebben we de tracéverkenning van de Stoofweg op papier uitgevoerd. Dit najaar gaan we op dezelfde wijze als de Korenweg met de belanghebbenden spreken over het fietspad. We streven er naar om nog dit jaar aan alle belanghebbenden een totaaloverzicht (Korenweg en Stoofweg) te presenteren.

Daarna organiseren we nog een informatieavond.

 (Bron: waterschap Scheldestromen )

Copyright © 2016. All Rights Reserved.