Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Status

We proberen zoveel mogelijk de laatste stand van zaken zoals die bij ons bekent is op de site bij te houden. Mocht u meer of aanvullende informatie over de onderwerpen hebben dan kunt u die uiteraard aan ons doorgeven.

Verkeer en parkeren

We constateren dat parkeren ook in Nieuwdorp langzaam een probleem aan het worden is. Daarnaast denken we dat een aantal wegen in Nieuwdorp gebruikt worden als sluiproute door mensen uit het Sloegebied. ( Halsweg - Hertenweg - Havenweg )

We hebben hier de gemeent over benaderd. Zij geven aan dat het probleem met de verdubbeling van de Sloeweg waarschijnlijk over zal zijn. Wij willen niet tot 2012 wachten voordat het probleem opnieuw bekeken wordt. 

Omgevingsplan

De dorpsraad heeft een reactie op het omgevingsplan gegeven. We willen een duidelijke begrenzing van het Sloegebied. De Sloekreek hoort volgens ons terug in het Nationaal landschap. In de nota van inspraak zien we onze punten wel terug maar ze leiden niet tot een aanpassing van het plan. Het plan is in oktober van kracht geworden.

Sloebos

De gemeente en provincie hebben aangegeven dat het Sloebos tot aan de Sloekreek zou moeten lopen. De dorpsraad vindt een groene scheiding tussen industrie en dorp een goede zaak. Hoe de inrichting plaats vindt zal volgens ons nog een punt van overleg moeten zijn. De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven om voor april 2008 met een concreet plan voor invulling van het Sloebos te komen. De dorpsraad heeft de gemeente een aantal ideeen aan de hand gedaan om het Sloebos te combineren met ommetjes om zo een recreatieve functie te creeeren. Het Sloebos zou dan naast de afschermde werking tussen wegen en industrie ook een recreatieve meerwaarde kunnen krijgen.

Sloelijn

De dorpsraad heeft gereageerd op de plannen.Wij hopen dat alle aandacht zich niet alleen richt op het gebied tussen Lewedorp en Reimerswaal, maar dat ook maatregelen worden toegepast om bij ons de overlast te beperken. In de antwoordnota wordt aangegeven dat onze vragen betrekking hebben op het onderdeel haven spoorlijn waartegen geen beroep meer mogelijk is.

woningbouw

Er is nog steeds geen duidelijkheid over het terrein Boot en Buteijn. Begin dit jaar is de dorpsraad is bij de gemeente op bezoek geweest. De plannen rondom het terrein zijn uitgebreid besproken. De dorpsraad zal een vinger aan de pols blijven houden.  Medio april 2006 hadden we duidelijkheid willen hebben over de te volgen procedure. Maar in oktober 2006 was er nog niet veel meer duidelijk.Nu is het eind 2007 en we hebben gehoord dat RenB wonen 23 zorgwoningen in het bouwplan gaat realiseren. Ondertussen is Otte bezig met het realiseren van het Coudorps hofje.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.