Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reacie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Algemeen

Dat Nieuwdorp een dorpsraad heeft is bekend. Maar wat is nou de functie, het nut en de noodzaak van zo'n dorpsraad. Op deze pagina proberen we op deze vragen de antwoorden te geven. De dorpsraad van Nieuwdorp is al meer dan 35 jaar actief. Op 15 november 1975 werd er een dorpsvergadering belegd in het jeugdgebouw en snel bleek dat het ongenoegen over een aantal aspecten in en om het dorp zo groot was dat besloten werd een dorpsraad in te stellen. De eerste dorpsraad in de gemeente Borsele was een feit. Deze dorpsraad bestond uit 23 personen. Op dit moment heeft de dorpsraad aanzienlijk minder leden. Op 14 juli 2005 is de dorpsraad omgezet in een stichting u kunt hier de statuten downloaden

doelstelling

De stichting dorpsraad Nieuwdorp probeert een schakel te zijn tussen overheid, bedrijven en de dorpsbewoners om de algemene belangen van Nieuwdorp te behartigen. We proberen door overleg met instanties en bedrijven de leefbaarheid in Nieuwdorp te behouden en te verbeteren. De dorpsraad is geen actiecomité en ook geen vooruitgeschoven post van de gemeente, maar een door Nieuwdorpers opgerichte raad die zich bezig houdt met zaken die het belang van Nieuwdorp dienen. Uw inbreng is hiervoor onmisbaar.

Meer informatie vindt u terug onder het menu item contact.

Vergaderingen

Jaarlijks wordt het vergaderschema bepaald. Indien er geen zwaarwegende zaken spelen proberen we zoveel mogelijk aan vergaderschema vast te houden. Het dagelijks bestuur (DB) van de dorpsraad houdt tussen de vergadering de voortgang van de actuele zaken in de gaten en stuurt waar nodig bij. De overige leden worden o.a. via e-mail op de hoogte gehouden van de voortgang van spelende zaken. Om praktische redenen zijn de vergaderingen van de dorpsraad - behoudens de algemene vergadering - niet openbaar. Indien u uw vraag één week voor de vergadering aan ons kenbaar maakt via e-mail dan kunnen we deze in de agenda verwerken. Het kan zijn dat we u op basis van uw vraag uitnodigen om op één van de vergaderingen uw vraag toe te lichten.

Als u meer informatie wilt dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen met één van onze leden.

Opbouw

Na de verkiezingen in 2010 telt de dorpsraad 8 leden. Inwoners van Nieuwdorp die lid willen worden van de dorpsraad kunnen zich aanmelden bij de secretaris. Personen die zich verkiesbaar hebben gesteld kunnen op de jaarlijkse dorpsraad vergadering worden gekozen voor een periode van drie jaar. Na deze periode kan men aftreden of zich herkiesbaar stellen.We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden!!

Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de dorpsraad.

  • Sjaak Labruyere (Voorzitter)
  • Jan Moerdijk (Penningmeester)
  • Griet Aarnoutse (Secretaris)
  • Gert Harthoorn
  • Sjaak Labruyere
  • Koos Hage
  • Sebastiaan Bom
  • Anja de Vos
  • Pieter de Vos

 

 

Activiteiten

Vaste activiteiten


Weekmarkt Woensdag, Oranjeplein
Bootcamp Dinsdag 19.15, Oranjeplein
Wandelen Vrijdag 9.15 uur, Lancasterhof www.borselebeweegt.nl
Badminton Lewedorp Dinsdagavond, 0113612892
Peutergym Lewedorp Woensdagmorgen, 0113612892
Borsele na School Diverse activiteiten www.naarbons.nl
Protestante kerk Koffieochtend, woensdag 9.30-11.30 uur
EHBO Contactpersoon Anja de Vos
Seniorensoos Senioren-/biljartsoos, maandag, woensdag en vrijdag, 14.00-17.00 uur. Bingo, eerste woensdagmiddag van de maand. Verenigingsgebouw Ammekore
Gym voor 50+ Dinsdagmorgen, Verenigingsgebouw Ammekore
Budoka Dinsdag 19.00-21.00 uur, Verenigingsgebouw Ammekore
Dansschool Shirley Vrijdag 15.15-18.30 uur, Verenigingsgebouw Ammekore

jaarvergadering 2013

Jaarvergadering dorpsraad 2013

De zaal was goed gevuld en de voorzitter heette ieder welkom.

Mevrouw Rianne de Voogt en de heer Jacco Goense gaven een boeiende presentatie over ons waterbedrijf Evides. Waar komt ons water vandaan en hoe komt het in de verste hoeken van Walcheren? Het komt uit de Maas, uit de duinen en uit grondwater. Het wordt gezuiverd en met pompen verder gepompt. De pompinstallatie in Nieuwdorp dient om het drinkwater met een goede druk verder door het leidingnet te laten stromen. De nieuwe pompinstallatie krijgt een grotere capaciteit en er komen twee pompen te staan. Er is slechts één pomp nodig om het drinkwater met voldoende druk verder te pompen, maar in geval van onderhoud of een storing, dan neemt de andere pomp de functie volledig over.

Evides beheert ook een uitgebreid leidingnet om het water bij de klant te krijgen. De komende periode legt Evides in de omgeving van Nieuwdorp ook een aantal nieuwe leidingen aan. In november, december 2013 en januari 2014 is Evides ook actief met het verleggen van een leiding onder de N254. Dit in verband met de nieuwe Sloeweg. Daarom zullen in november en december een paar weken wegomleggingen zijn bij de uitgangen van Nieuwdorp. Evides informeert de betrokkenen via de krant, de website, of via de bouwborden bij het werk..

Onze wijkagent Edwin Koops moest wegens ziekte verstek laten gaan. Inplaats daarvan kwam zijn waarneemster Monique Uiterwijk langs met een collega. Ze hadden dienst, beantwoordden enkele vragen en moesten weer vertrekken. De wijkagent is vooral voor problemen die zich steeds herhalen, niet voor directe noodsituaties.

Denise van Leeuwen is ambassadrice van de Rabobank en benaderbaar voor alle vragen over de bank. Zij woont in Nieuwdorp. Adres: zie onze website. Zij weet dat er een thuisgeldservice is voor echt invalide mensen. Dan moet men een overeenkomst sluiten met de bank. Er bestaat ook een biblio-geldservicebus. Wij hebben hier een gewone bibliobus. Wanneer er voldoende belangstelling is zou de dorpsraad de biblio-geldservicebus kunnen aanvragen. Mensen die dat wekelijks zouden gebruiken kunnen zich opgeven bij de dorpsraad.

We zagen een korte presentatie van de verschillende activiteiten van de PKN. Zie ook hun website www.pknnieuwdorp.nl en daarna kreeg de heer Henk de Kok van de huurdersvereniging het woord. Met vragen over uw huurwoning kunt u bij hem terecht.

Ideeën voor verbeteringen in het dorp waren er verschillende: volière, trapveldje, parkeerstrook, kringloopwinkel, vrijwilligerscentrale........Wanneer een plan goed uitgewerkt is kunnen we dat indienen bij Kern met Pit, Oranjefonds of andere subsidiegever.

Verschillende bestuursleden zijn aftredend. Hans van Dam is niet herkiesbaar. Wij vragen hem als adviseur en webmaster ons te blijven adviseren.

Even na 10 uur werd de vergadering gesloten en hebben we met een drankje van de dorpsraad nog nagepraat.

 

Adres secretariaat veranderd

Vanaf 1 september 2012 heeft het secretariaat van de dorpsraad een nieuw postadres. U kunt vanaf dan uw post sturen naar

Stichting dorpsraad Nieuwdorp
Postadres : Pr. Margrietstraat 72
4455 AX  Nieuwdorp
 
email: reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl
We zijn nog steeds op zoek naar mensen die de dorpsraad willen versterken. Wil jij af en toe tijd in het dorp steken laat het ons dan weten.

Ter attentie van de huurders van R&B

17 juni 2013

Vanavond had een deel van de Dorpsraad een prettig gesprek met enkele mensen van R&B wonen. Verschillende gezichtspunten in verband met de toekomst en verbeterpunten wat betreft het huidige beleid, kwamen aan bod. Positieve initiatieven vanuit de huurders, zoals een groep Margrietstraatbewoners die nadenkt over de invulling van het nieuwe grasveld, worden op prijs gesteld. Het braakliggende terrein achter Lancasterhof moet ook een tijdelijke bestemming krijgen, zolang er nog niet gebouwd wordt.

Verderhebben we het vooral over de communicatie van R&B met de huurders gehad. Weet u dat er een huurdersvereniging is? Ieder die huurt bij R&B kan lid worden, voor 35 cent per maand (bij de huur) Wordt lid en praat mee over R&B.

De contactgegevens van de huurdersvereniging zijn:

HVRB   Vijverstraat 10
4411 AS Rilland
Tel. 0113-551440
E-mail:hvrb-info@hvrb-wonen.nl    Website: www.hvrb-wonen.nl

Spooknota ontvangen?

We ontvingen vandaag een nota van het centrale bedrijven register. Op het eerste gezicht leek het een faktuur van 279,65 voor een diens die we hadden afgenomen. In de heeeeeele kleine letters staat echter dat het een aanbod is waarmee je akkoord gaat als je betaald. Waarschijnlijk zijn wij niet de enige die deze nota ontvangen. Let u als kleine ondernemer dus ook even op de kleine lettertjes die bij de opmerking op de voorkant van de factuur staat.

U kunt de nota doorgeven aan de fraudehelpdesk

icon spookfactuur (220.72 KB)

Copyright © 2016. All Rights Reserved.