Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reacie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Dorpsraad

U kunt op onderstaande links klikken voor aanvullende informatie over de stichting dorpsraad Nieuwdorp.

test

test artikel

Subcategorieën

Dat Nieuwdorp een dorpsraad heeft is bekend. Maar wat is nou de functie, het nut en de noodzaak van zo'n dorpsraad. Op deze pagina proberen we op deze vragen de antwoorden te geven. De dorpsraad van Nieuwdorp is al meer dan 35 jaar actief. Op 15 november 1975 werd er een dorpsvergadering belegd in het jeugdgebouw en snel bleek dat het ongenoegen over een aantal aspecten in en om het dorp zo groot was dat besloten werd een dorpsraad in te stellen. De eerste dorpsraad in de gemeente Borsele was een feit. Deze dorpsraad bestond uit 23 personen. Op dit moment heeft de dorpsraad aanzienlijk minder leden. Op 14 juli 2005 is de dorpsraad omgezet in een stichting u kunt hier de statuten downloaden

doelstelling

De stichting dorpsraad Nieuwdorp probeert een schakel te zijn tussen overheid, bedrijven en de dorpsbewoners om de algemene belangen van Nieuwdorp te behartigen. We proberen door overleg met instanties en bedrijven de leefbaarheid in Nieuwdorp te behouden en te verbeteren. De dorpsraad is geen actiecomité en ook geen vooruitgeschoven post van de gemeente, maar een door Nieuwdorpers opgerichte raad die zich bezig houdt met zaken die het belang van Nieuwdorp dienen. Uw inbreng is hiervoor onmisbaar.

Meer informatie vindt u terug onder het menu item contact.

Vergaderingen

Jaarlijks wordt het vergaderschema bepaald. Indien er geen zwaarwegende zaken spelen proberen we zoveel mogelijk aan vergaderschema vast te houden. Het dagelijks bestuur (DB) van de dorpsraad houdt tussen de vergadering de voortgang van de actuele zaken in de gaten en stuurt waar nodig bij. De overige leden worden o.a. via e-mail op de hoogte gehouden van de voortgang van spelende zaken. Om praktische redenen zijn de vergaderingen van de dorpsraad - behoudens de algemene vergadering - niet openbaar. Indien u uw vraag één week voor de vergadering aan ons kenbaar maakt via e-mail dan kunnen we deze in de agenda verwerken. Het kan zijn dat we u op basis van uw vraag uitnodigen om op één van de vergaderingen uw vraag toe te lichten.

Als u meer informatie wilt dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen met één van onze leden.

Opbouw

Na de verkiezingen in 2010 telt de dorpsraad 8 leden. Inwoners van Nieuwdorp die lid willen worden van de dorpsraad kunnen zich aanmelden bij de secretaris. Personen die zich verkiesbaar hebben gesteld kunnen op de jaarlijkse dorpsraad vergadering worden gekozen voor een periode van drie jaar. Na deze periode kan men aftreden of zich herkiesbaar stellen.We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden!!

Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de dorpsraad.

  • Sjaak Labruyere (Voorzitter)
  • Jan Moerdijk (Penningmeester)
  • Griet Aarnoutse (Secretaris)
  • Gert Harthoorn
  • Sjaak Labruyere
  • Koos Hage
  • Sebastiaan Bom
  • Anja de Vos
  • Pieter de Vos

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.