Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Uitnodiging bijeenkomst Masterplan Nieuwdorp

Masterplan

Datum: 22 januari 2019 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Dorpshuis Ammekore  (Hertenweg 2, 4455 TL Nieuwdorp)

Hierbij nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de Dorpsvisie/het Masterplan Nieuwdorp. 

We hebben, samen met inwoners en andere betrokkenen uit Nieuwdorp, een Dorpsvisie opgesteld. Deze visie geeft een toekomstbeeld hoe de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het dorp vergroot kan worden. We hebben diverse maatregelen genoemd die hieraan kunnen bijdragen. De Dorpsvisie vormt de basis voor het  Masterplan Nieuwdorp. 

Inmiddels heeft de gemeenteraad zich uitgesproken over de Dorpsvisie. Tijdens de informatiebijeenkomst willen we u informeren over de Dorpsvisie/het Masterplan en de diverse onderdelen hiervan. Ook de uitkomsten van de gemeenteraadsbijeenkomst worden besproken en willen wij u uitleg geven over het vervolgtraject.  Programma 19.15 – 19.30 uur Inloop. 19.30 – 19.35 uur Opening door wethouder Arno Witkam 19.35 – 20.30 uur Presentatie Dorpsvisie,   uitkomsten gemeenteraad en vervolgtraject. 20.30 – 21.30 uur Informatiemarkt per onderwerp.

 

Als u de bijeenkomst bij wilt wonen, graag vooraf aanmelden bij Ivonne de Jonge,  IMdeJonge-vanderHam@Borsele.nl. Dit kan tot 18 januari.

 

Wilt u meer info over de bijeenkomst of Dorpsvisie/het Masterplan? Dan kunt u terecht bij projectleider Els van de Waart: pjavandewaart-koole@borsele.nl, tel: 0113-238343.

 

KLIK hier voor de uitnodiging

Copyright © 2016. All Rights Reserved.