Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Sloegebied

startnotitie WCT ter inzage

U kunt tot 2 oktober reageren op de startnotitie voor de WCT die vanaf vrijdag 22 augustus ter inzage ligt.

Nadere informatie en informatiemarkt

Voor nadere informatie omtrent de startnotitie WCT organiseert Zeeland Seaport samen met betrokken organisaties een informatiemarkt. Deze wordt 15 september 2008 in partycentrum 'Landlust', Landlustweg 1 te 4455 TK NIEUWDORP gehouden, van 19.00 uur tot 22.00 uur. U bent van harte welkom. Verder kunt u ook informatie vinden op de sites van de projectorganisatie WCT, Zeeland Seaports en de Provincie Zeeland. U kunt daar ook de startnotitie inzien en downloaden.

Meer informatie op de site van de provincie

Verduidelijking isolatie

Naar aanleiding van een gesprek met gemeente en provincie werd toegezegd een verduidelijking van het isolatiebeleid aan ons toe te zenden. Deze verduidelijking vindt u als een pdf document onder documenten 2008 terug.

Milieuvergunning SeaInvest ter inzage

Sea Invest heeft een vergunning aangevraagd om ook van de geluidruimte in de nacht gebruik te kunnen maken. Nu het herziene bestemmingsplan voor het Sloegebied is vastgesteld is zou deze ruimte ook beschikbaar moeten zijn.

Volgens de dorpsraad mag deze ruimte pas gebruikt worden als de sanneringswerkzaamheden op de woningen zijn afgerond. Anders gezegd er zouden door de gemeente pas vergunningen verleend mogen worden op het moment dat de isolatie is afgerond. Op dit moment is dat nog niet het geval dus vinden wij dat er nog geen vergunning mag worden verleend.

De dorpsraad zal daarom een reactie geven op de ontwerpvergunning of dit een zienswijze wordt kunnen we nu nog niet zeggen. Het staat iedereen overigens vrij om een zienswijze in te dienen. Deze moet voor de 19e oktober bij de gemeente binnen zijn.

Een link naar de ontwerpvergunning

Zienswijze Vergunning Sea Invest

De dorpsraad heeft een zienswijze ingediend op de ter inzage liggende ontwerp-milieu vergunning van Sea-Invest. De vergunning moet worden aangepast om ook gebruik te kunnen maken van de nachtelijke geluidruimte.

Lees meer: Zienswijze Vergunning Sea Invest

Dorpsraad reageert niet op bestemmingsplan Sloegebied

De dorpsraad heeft geen zienswijze ingedient op het bestemmingsplan Sloegebied; Herziening windenergie. Tot 4 april was er de mogelijkheid om te reageren op de plannen.

Lees meer: Dorpsraad reageert niet op bestemmingsplan Sloegebied

Copyright © 2016. All Rights Reserved.