Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Sloegebied

zeeland Refinery

Zeeland Refinery

Onze dorpsraad was te gast bij Zeeland Refinery. Maandagavond om 18.oo uur werden we ontvangen met broodjes in het personeelsrestaurant en maakten we kennis met 3 mensen die ons rond zouden leiden in het bedrijf. Na een overzichtspresentatie volgde een rondrit  over het uitbundig LED-verlichtte terrein en de bedrijvige haven. Een indrukwekkende wereld van hydrocrackers, warmtewisselaars en opslagvaten met zwevende daken. Onderweg werd ons uitleg gegeven. Gigantische hoeveelheden passeren hier.  Er gaat bijna niets verloren. Iedere reststof is weer een grondstof voor iets anders. Zwavel bijvoorbeeld naar de luciferindustrie.  “Afval”komt haast niet voor.

 Duurzaamheid, veiligheid  en een goede werksfeer staan hoog in het vaandel. Ze zijn voortdurend aan het innoveren om bij de beste raffinaderijen van Europa te blijven.

vliegen

Antwoord op klachht van inwoner:

Door de aanhoudende klachten over vliegenoverlast heb ik gistermiddag een bezoek gebracht aan de stortplaats NM-Zeeland. Ter plaatse van de afvalbuffers waren veel vliegen waar te nemen, gezien de windrichting lijkt het er op dat de vliegen hiervan afkomstig zijn. Op het moment ligt een deel van de buffer open en worden afvalstoffen afgevoerd naar de AVI’s. Volgens planning zal dit deel van de buffer eind van de week volledig zijn afgevoerd. Het andere deel wat volledig ligt afgedekt zal op een ander moment (vraag AVI’s) worden afgevoerd. Indaver erkend het probleem en zal in samenspraak met Loonbedrijf Op ’t Hof bekijken of er met een effectiever middel kan worden gespoten. De frequentie van het spuiten zal worden opgevoerd naar tweemaal daags.

 

Uw klacht is gegrond. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen op het hieronder vermelde nummer.

 

 

Met vriendelijke groet,

Ronald Priester

Inspecteur bedrijven

*      Postbus 35

*      4530 AA Terneuzen

*

*

Aanpassing Sloegbied normen middels Crisis en herstelwet op handen?

In de PZC konden we vorige week teruglezen dat het college van GS aan de minister gevraagd heeft om het Sloegebied aan te wijzen als een ontwikkelingsgebied in het kader van de Crisis en herstelwet. Wij vrezen dat dit leidt tot een verruiming van de normen wat weer gevolgen kan hebben op de leefbaarheid in de dorpen rondom het Sloegebied. We hebben via een brief de provincie om opheldering gevraagd.

 

Aangemerkt als ontwikkelingsgebied......

Aangemerkt als ontwikkelingsgebied…….

In een persoonlijk gesprek met vertegenwoordigers van gemeente en provincie kregen wij uitleg over de betekenis van het Sloegebied als ontwikkelingsgebied. Voor een ontwikkelingsgebied kan een bestemmingsplan+ gemaakt worden. De meerwaarde van een bestemmingsplan+ ten opzichte van een regulier bestemmingsplan is dat in eerstgenoemd plan milieuaspecten geborgd kunnen worden. Denk hierbij onder meer aan de geluidcontour van het Sloegebied. Dit geeft de gemeente en provincie een steviger instrument een goed woon-en leefklimaat voor de omgeving te waarborgen. Nu is er ook wel een veiligheids- en geluidscontour, vastgesteld in beleidsregels, maar de gemeente en provincies hebben daar nagenoeg geen mogelijkheden voor sancties bij niet naleving.

Daarnaast is het, in verband met het kunnen uitgeven van de resterende braakliggende terreinen aan bedrijven die stikstof uitstoten, van belang dat aan het Sloegebied ontwikkelruimte wordt toegekend. Dit kan door opnemen van het Sloegebied als ruimtelijk project in het kader van de Crisis- en herstelwet.

Het bestemmingpslan+ gaat vergezeld van een MER-rapportage. De mogelijkheden tot reageren op het bestemmingsplan+ zijn identiek aan een regulier bestemmingsplan.

Wij volgen de ontwikkelingen.

 

 

Westhofhaven

Project verlenging Westhofkade Vlissingen-Oost

 

De Westhofhaven in Vlissingen-Oost is in 1997 aangelegd en is de bestaande Westhofkade gebouwd. De kade heeft een nautische lengte van 300 meter en is geschikt voor schepen met een diepgang van 10,5 meter. De kade is specifiek gebouwd voor de op- en overslag van goederen. Het bedrijf Kloosterboer, gespecialiseerd in de op- en overslag van geconditioneerde goederen, heeft vanaf 1997 de terreinen achter deze kademuur in gebruik genomen.

Vanaf 2010 is Kloosterboer deze terreinen gaan gebruiken voor offshore en heavy lift activiteiten onder de naam BOW Terminal.

Lees meer: Westhofhaven

Copyright © 2016. All Rights Reserved.