Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

vliegen

Antwoord op klachht van inwoner:

Door de aanhoudende klachten over vliegenoverlast heb ik gistermiddag een bezoek gebracht aan de stortplaats NM-Zeeland. Ter plaatse van de afvalbuffers waren veel vliegen waar te nemen, gezien de windrichting lijkt het er op dat de vliegen hiervan afkomstig zijn. Op het moment ligt een deel van de buffer open en worden afvalstoffen afgevoerd naar de AVI’s. Volgens planning zal dit deel van de buffer eind van de week volledig zijn afgevoerd. Het andere deel wat volledig ligt afgedekt zal op een ander moment (vraag AVI’s) worden afgevoerd. Indaver erkend het probleem en zal in samenspraak met Loonbedrijf Op ’t Hof bekijken of er met een effectiever middel kan worden gespoten. De frequentie van het spuiten zal worden opgevoerd naar tweemaal daags.

 

Uw klacht is gegrond. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen op het hieronder vermelde nummer.

 

 

Met vriendelijke groet,

Ronald Priester

Inspecteur bedrijven

*      Postbus 35

*      4530 AA Terneuzen

*

*

Copyright © 2016. All Rights Reserved.