Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Plan Lancaster komt op gang

De dorpsraad heeft in samenwerking met het museum een aantal namen voorgesteld voor de straten in het Nieuwbouw plan Lancaster. Het lijkt erop dat we binnen afzienbare tijd ook de eerste post richting de Lindsay Bacon straat kunnen gaan sturen.(Lindsay Bacon was de 22 jarige pilloot van het vliegtuig)  We kregen van RenB Wonen bericht dat de grond overgedragen is.

Samen met SVRZ is RenB nu bezig om onze plannen ten aanzien van een woonzorgcomplex met  21 seniorenwoningen en 12 starterswoningen gerealiseerd te krijgen. Hierbij gaat afhankelijk van de belangstelling,  geschakeld of twee onder één kap gebouwd worden. In  deze ontwikkeling wordt ook in de plint (onderste bouwlaag) een huisarts, een fysiotherapeut en de zorginfrastructuur meegenomen.

Start van de bouw is te verwachten in het eerste/tweede kwartaal van 2011, waarbij de grond gebonden woningen pas worden gebouwd wanneer een substantieel deel is verkocht. Een groot gedeelte van het verdere terrein zal als bouwkavels aangeboden worden.

Sloop van de woningen aan de Pr. Margrietstraat zou daarna uitgevoerd moeten worden.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.