Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

plastic

Onderwerp: plastic afval

Geachte bestuurders,

De milieukundige doelstelling voor afvalscheiding van plastic is uiteraard zeer positief.

Op verschillende dorpen hadden wij elegante ondergrondse containers, die bij goed gebruik al het plastic netjes opborgen.

Nu moeten er plastic zakken aan de kapstok-paal gehangen worden en langs de weg gezet. Een wat armoedig en haveloos gezicht. Zie bijlage.

De woonomgeving oogt slordig. Contact met andere dorpen leerde ons dat de nieuwe methode ook hier geen succes is.

Er zijn nuances. Vooral de kwaliteit van de zakken en de kapstokpalen geven ergernis.

                Bovendien is de geur die m.n. melkpakken na 10 dagen verspreiden onaangenaam.

Mag ik u vragen nog eens ernstig uw methode te heroverwegen?

Wat zijn de bezwaren van de ondergrondse containers?

Mede namens de dorpsraden Borsele, Ellewoutsdijk, Hoedekenskerke, Lewedorp en Nisse,

Een vriendelijke groet,

Griet Aarnoutse, secr. Nieuwdorp

Copyright © 2016. All Rights Reserved.