Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Begraafplaats(beleid)

Hier vindt u alle artikelen terug die betrekking hebben op het begraafplaatsbeleid binnen de gemeente Borsele en het burgerinitiatief dat een aantal Borselse dorpsraden hierop in juni 2011 willen indienen.

Oude stenen op de begraafplaats

De "werkgroep begraafplaats Nieuwdorp" is aan de slag gegaan.
Bijgaand enkele afbeeldingen van de werkzaamheden. Klik op  Lees meer voor de foto's

Lees meer: Oude stenen op de begraafplaats

Stenen mogen blijven................

Stenen mogen blijven…………..wie meldt zich aan?

Grafstenen mogen blijven staan  als er tenminste 40 jaar grafrecht is betaald of als het een graf van voor 1970 is. Nabestaanden  verzorgen en onderhouden  deze grafstenen als  zij daartoe in staat zijn. Anders zal het gedaan worden door vrijwilligers.  Deze vrijwilligers krijgen steun van Stichting  Landschapsbeheer Zeeland.

In  Ellewoutsdijk  en Heinkenszand bestaan er al vrijwilligersgroepen. Wie wil er mee doen voor Nieuwdorp? Vele handen maken licht werk!

Aanmelden bij    Anja de Vos-Baaijens, adevossen@kpnplanet.nl

                              Coudorp 11, 4455 AH         0113- 61 34 27

Gemeente geeft inzicht in begraafplaatsbeleid

We ontvingen dit weekend een reactie van de gemeente op onze vragen inzake het begraafplaatsbeleid. De brief die we ontvingen kunt u hier bekijken. We zullen de inhoud van deze brief gebruiken om te bekijken hoe we het beleid een positieve draai kunnen geven.

icon Reactiebrief_Grafrechten_gemeente (544.34 KB)

Niet alle grafstenen moeten weg!

          Enige verbetering in het begraafbeleid is bereikt in de raadsvergadering van 7 juli 2011

De gemeente is toch steeds op zoek naar verbeteringen in het bestaande begraafbeleid. Na gesprekken met werkgroepen resulteerde dit in een voorstel om de graven van voor de gemeentelijke herindeling in 1970 in tact te laten. Daarbij is nog besloten  direct bij begraven 40 jaar grafrecht aan te bieden (via de begrafenisondernemers). Dit moet positief  “in de markt” gezet worden. Goede communicatie met de nabestaanden is belangrijk. Wanneer  40 jaar is betaald volgen er geen verlengingsnota’s meer, maar blijft de steen staan tot er wegens plaatsgebrek geruimd zal moeten worden. Wie nu maar 20 of 30 jaar heeft betaald, kan tot 40 bijbetalen en is er dan ook zeker van dat het grafmonument blijft zolang het graf er is. De werkgroepen hadden nog meer voorstellen en wilden liever geen enkele steen vernietigd zien. Wij hadden ook ideeen hoe er op kosten bezuinigd kon worden (ambtenarenuren) en hoe de communicatie naar de burger beter kon. Dit is helaas niet overgenomen. De gemeente wil nu wel de proef wagen om met vrijwilligersgroepen voor iedere begraafplaats te gaan werken. Deze vrijwilligers onderhouden oude stenen waarvoor de nabestaanden niet direct kunnen zorgen. St.Zeeuws Landschap zal een workshop geven in het onderhoud van grafstenen.

 

Gesprek met gemeente over begraafplaatsbeleid

Deze week zullen een aantal vertegenwoordigers van Borselse dorpsraden een gesprek voeren met wethouder Zandee over het begraafplaatsbeleid van de gemeente Borsele. De dorpsraad van Nieuwdorp heeft eerder deze maand in overleg met een aantal andere dorpsraden het initiatief genomen om een brief aan college en raad te sturen over dit onderwerp. Wij zijn het op een aantal punten oneens met het gevoerde beleid en willen het op onderdelen aangepast zien. We hopen op een constructief gesprek waarin de eerste stappen naar een beleid worden gezet dat breed gedragen wordt.

icon Brief_grafrecht_10_febr_2011 (39.88 KB)

-- stukken naar aanleiding gesprek 23 december 2010 raadsledenspreekuur

icon verslag_23_december_2010 (7.43 KB)

icon brief_SGP-CUbegraafrecht (29.06 KB)

icon CDA_reactie_begraafplaatsgesprek_29_dec_2011__2_ (13.47 KB)

icon LPB_-_begraafbeleid_gemeente_Borsele (15.33 KB)

Copyright © 2016. All Rights Reserved.