Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

Nieuwdorp

Onder dorpszaken vatten we zaken samen die betrekking hebben op allerlei kleinere onderwerpen in het dorp. Dit kan zijn speelvoorzieningen, de JOP, openbaarvervoer, scholen etc.  Woningbouw blijft een opzichzelf staand onderwerp

Klimaat en energie op 25 maart in Ammekore

Programma
De inloop is vanaf 19.30 uur. We beginnen de avond om 19.45 uur met een kort plenair gedeelte. Tijdens deze avond willen we vooral actief met u aan de slag. De aanwezigen worden opgedeeld in een aantal groepen. Iedere groep wordt ondersteund door een onafhankelijke  gespreksleider. Deze gespreksleider neemt ons met behulp van verschillende vragen mee langs de thema’s energietransitie en  klimaatadaptatie. Voor de meer technische vragen zijn professionele ‘hulplijnen’ van lokale bouw- en installatiebedrijven, netwerkbedrijf Enduris, R&B Wonen en Zeeuwind beschikbaar. Aan het eind van de bijeenkomst hopen wij een gezamenlijk beeld te hebben van de eerstvolgende stappen die we met elkaar kunnen zetten, de vragen die we moeten beantwoorden e.d. Om circa 21.45 ronden we de  bijeenkomst af.  
 
Aanmelden Wilt u aanwezig zijn bij deze bijeenkomst en met ons meepraten over de onderwerpen energietransitie en klimaatadaptatie? Meldt u zich dan voor 16 maart aan bij Ivonne de Jonge- van der Ham via e-mail: IMdeJonge-vanderHam@Borsele.nl. 
 

Klimaatstraten en energie-neutraal Nieuwdorp

Bijeenkomst op 25 maart 19.45 uur in Ammekore

 

Tijdens de bijeenkomst in november hebben we met behulp van Het Nieuwe Samenspel met inwoners, bedrijven en andere organisaties gesproken over de onderwerpen energie en klimaat. De avond is op zich positief ervaren voor zover wij weten maar we hebben ook een nadrukkelijke oproep meegekregen. Namelijk de roep om het gesprek actief met meer inwoners te kunnen voeren.  Aan dit signaal willen we uiteraard gehoor geven. Op 25 maart willen we graag een vervolgbijeenkomst plannen waarin we in groepjes over deze thema’s kunnen spreken. Begeleid door een onafhankelijk gespreksleider. Alle inwoners zijn uiteraard welkom maar we willen in het bijzonder de bewoners van de klimaatstraat (Pr. Margietstraat en Hertenweg) uitnodigen. Zij vormen toch de eerste ‘proeftuin’. Uiteraard zullen ook jullie, ondernemers uit het dorp, R&B Wonen, Enduris en Zeeuwind worden uitgenodigd. We zullen verschillenden van hen vragen om stand-by te staan om als professional mogelijke technische vragen te beantwoorden, eigenlijk vormen ze een soort hulplijn.       

            

Ik hoop dat jullie hiermee een goed beeld hebben van de aanleiding en  inhoud van de bijeenkomst. Mochten jullie hier vragen over hebben of anderszins op- en aanmerkingen hebben dan horen we dit uiteraard graag. Je kunt mij hiervoor benaderen maar ook Miora Maat-Rijk en/of  Ernst-Jan Pals (zie cc)   

Defecte straatverlichting

Merkt u defecte verlichting?

Meld het op de speciale website: https://vzg.slimmelden.nl/#/tab/map

dan wordt het zo snel mogelijk opgepakt.

Durpswienkel

Durpswienkel Havenweg 37
Openingstijden: dinsdag 8.00-12.15 uur donderdag 8.30-12.15 uur vrijdag 8.30-12.15 en van 18.00-20.00 uur zaterdag 8.00-12.15 uur en altijd mogelijk op afspraak.

AED kaart geactualiseerd

Nieuwdorp beschikt over een aantal AED's (Automatische Externe Defibrilator). Een AED kan levensredden indien bij hartfalen een tijdig een schok kan worden toegediend. Tijdens het wachten op de hulpverleners blijft reanimeren essentieel. In Nieuwdorp kunnen een groot aantal mensen reanimeren. Op de kaart die eerder dit jaar huis aan huis is verspreid vindt u de namen terug van personen die kunnen reanimeren en de locaties van de AED's.

U kunt de kaart hier downloaden

Copyright © 2016. All Rights Reserved.