Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Nieuwdorp

Onder dorpszaken vatten we zaken samen die betrekking hebben op allerlei kleinere onderwerpen in het dorp. Dit kan zijn speelvoorzieningen, de JOP, openbaarvervoer, scholen etc.  Woningbouw blijft een opzichzelf staand onderwerp

Durpswienkel

Durpswienkel Havenweg 37
Openingstijden: dinsdag 8.00-12.15 uur donderdag 8.30-12.15 uur vrijdag 8.30-12.15 en van 18.00-20.00 uur zaterdag 8.00-12.15 uur en altijd mogelijk op afspraak.

Defecte straatverlichting

Merkt u defecte verlichting?

Meld het op de speciale website: https://vzg.slimmelden.nl/#/tab/map

dan wordt het zo snel mogelijk opgepakt.

Steunpunt Nieuwdorp

MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN?

WIJ ZIJN DE STEUNPUNTMEDEWERKERS VAN

NIEUWDORP

Ieder dorp in de gemeente Borsele krijgt zijn eigen steunpunt

met zijn eigen medewerkers.

U kunt bij ons terecht voor al uw vragen op het gebied van wonen, zorg

en welzijn. Natuurlijk gaan wij uit van wat u zelf (nog) kunt. Maar ook de

ondersteuning van het netwerk van de inwoners van het dorp kan veel

betekenen bij het beantwoorden van uw vragen.

Komt u er niet uit, heeft u een vraag, heeft u een signaal waarmee u niet

goed raad weet of heeft u hulp of ondersteuning ergens bij nodig, dan kunt

u altijd contact met ons opnemen.

U kunt ons persoonlijk, per telefoon en/of per mail bereiken. Wij proberen

u zo snel mogelijk van een antwoord of informatie te voorzien.

BLIJF DUS NIET MET UW VRAGEN RONDLOPEN MAAR

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Anne-Marie Verwater

T: 0113 238 328

E: steunpuntnieuwdorp@borsele.nl

Gerda Westende

T: 0113 249 111

E: team_heinkenszand@allevo.nl

Patricia Wondergem

T: 06 229 646 57

b.g.g 567 533

E: p.wondergem@svrz.nl

AED kaart geactualiseerd

Nieuwdorp beschikt over een aantal AED's (Automatische Externe Defibrilator). Een AED kan levensredden indien bij hartfalen een tijdig een schok kan worden toegediend. Tijdens het wachten op de hulpverleners blijft reanimeren essentieel. In Nieuwdorp kunnen een groot aantal mensen reanimeren. Op de kaart die eerder dit jaar huis aan huis is verspreid vindt u de namen terug van personen die kunnen reanimeren en de locaties van de AED's.

U kunt de kaart hier downloaden

bibliobus

briefje geschreven............Geachte organisatie,

Met enige schrik vernemen wij dat de bibliobus verdwijnt voor mensen boven de 12 jaar Wij zijn nog al ingenomen met de steeds prettige service in de bus. Wat is het probleem voor de bibliotheek? Graag zouden wij met u meedenken over alternatieven, die zowel voor het dorp als voor de bibliotheek aanvaardbaar zijn. Is het mogelijk dat wij met u een gesprek hierover kunnen hebben?

Wij denken aan de frequentie, vrijwilligers inschakelen, financiële oplossingen e.d. In gesprek met u willen wij onze ideeën verder uitwerken.

In afwachting van uw antwoord, een vriendelijke groet,

Griet Aarnoutse, secr. Dorpsraad Nieuwdorp

Copyright © 2016. All Rights Reserved.