Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

Bomen Westelijke dorpsbos

Dorpsbos Nieuwdorp, inplanten dorpsbos West
 
Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw e-mail, namens de dorpsraad, over het dorpsbos Nieuwdorp. In uw e-mail vraagt u wanneer inplant van het dorpsbos Nieuwdorp plaats gaat vinden. In deze brief leggen wij uit hoe de planning er uit ziet.
Als gevolg van personele wisselingen heeft het project aanplant dorpsbossen vertraging opgelopen. Daarom onze excuses dat de toezegging om de inplant uiterlijk najaar 2016 uit te voeren, niet is gerealiseerd. Deze situatie is u telefonisch toegelicht op 2 februari 2018.
Inmiddels is afgelopen najaar het beheerplan gepresenteerd aan de dorpsraad. De aanplant van het bos is voorzien voor het najaar 2018. Bij aanvang van de plantwerkzaamheden nemen wij contact met u op.
Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, indien er verder nog vragen zijn over de aanplant van het dorpsbos neemt u dan gerust contact op met onze contactpersoon de heer Lennard Openneer.
 

Copyright ┬ę 2016. All Rights Reserved.