Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

De Drie Klauwen

 De Drie Klauwen

Ter hoogte van de dorpen Nieuwdorp en ’s-Heerenhoek komen de Sloeweg (N62), de Bernhardweg en de Westerscheldetunnelweg bij elkaar op een kruispunt met verkeerslichten (havenknooppunt Vlissingen-Oost). Om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren bouwen we op deze kruising drie nieuwe viaducten. Onderdeel van de tweede fase van het project Sloeweg. In 2019 moet dit knooppunt met viaducten gereed zijn.  We is Boskalis.

Het knooppunt krijgt de naam De Drie Klauwen, bedacht door de Heemkundige Kring De Bevelanden. Ongeveer een kilometer ten zuidwesten van het nieuwe knooppunt aan de Drieklauwenweg lag de boerderij de Drie Klauwen

Planning  Eind 2017: definitief ontwerp van het knooppunt gereed

  • Begin 2018: start met het ophogen voor de nieuwe verbindingswegen
  • Vanaf juni 2018: start met het bouwen van viaducten
  • In 2019: knooppunt gereed

Copyright © 2016. All Rights Reserved.